Giỏ hàng

Xóa lịch sử vị trí đã lưu trên iPhone

Xóa lịch sử  vị trí những địa điểm mà ta đã đến được lưu lại trên iPhone là việc nên làm nếu như ta không muốn lưu lại những dấu vết về địa điểm mà ta từng ghé qua  nhằm đảm bảo thông tin cá nhân của mình. Để xóa lịch sử iPhone tự động kiểm tra và lưu vị trí ta làm theo các bước sau đây

Bước 1: Ta vào setting (Cài đặt)-->Privacy(Quyền riêng tư)

Bước 2: Chọn Location Services (Dịch vụ định vị)


 

Bước 3: Tiếp đến chọn  System Services( Dịch vụ hệ thống)-->Sau cùng vào Frequent Locations( Vị trí thường đến)
Ở đây ta có thể tắt hoặc xóa Lịch sử cũng được

Cảm ơn các bạn đã đọc qua bài viết!